วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สงครามนอกแบบ – สงครามกองโจร – การทำสงครามตัวแทนในยุคหลังสงครามเย็น

      สวัสดีครับ หลังจากหายไปนานสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ด้านเวลาของผมตอนนี้น่าจะกลับมาเขียนอะไรต่อมิอะไรได้แล้วนะครับ ตอนนี้ขอคั่นเวลาด้วยบทความใหม่ของผมที่เวบ ทอทหาร ครับเรื่อง การทำสงครามตัวแทนในยุคหลังสงครามเย็น

1. กล่าวนำ

        หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นสงครามขนาดใหญ่ และสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับมวลมนุษยชาติได้ยุติลง สภาวะความขัดแย้งรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาทดแทน การทำสงครามด้วยกำลังทหารขนาดใหญ่ในรูปแบบเดิม ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การทำสงครามตัวแทน (Proxy War) โดยการใช้สงครามนอกแบบ (Unconventional Warfare) หรือ สงครามกองโจร (Guerrilla Warfare) เพื่อสร้างและโน้มน้าวประเทศอื่นๆ มาเป็นแนวร่วมในอุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งในขณะนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ค่ายใหญ่ได้แก่ อุดมการณ์ประชาธิปไตย และ อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ .......

อ่านต่อได้ที่

 http://tortaharn.net/contents/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=75

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น