วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทอทหารรำพึงรำพันวันนี้ :


สิงโตแม้จะแก่ ผอมแห้งแรงน้อย หมดแรงไล่ล่า แต่มันก็ยังคงเป็นสิงโต มันคงไม่ไปขอใครกิน และยอมตายอย่างทรนง เพราะถ้าไปขอเขากิน มันก็ไม่ต่างอะไรกับไฮยีน่า สังคมทุกวันนี้หลายคนละทิ้งอุดมการณ์ จากที่เคยฝันจะเป็นสิงโต เลยแปรสภาพเป็นไฮยีน่ากันเยอะ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดลืมตามาดูโลกเพียงวันเดียวเป็นสิงโต นั้นยังมีเกียรติกว่าเกิดเป็นอย่างอื่นแล้วมีชีวิตยืนยาว 100 ปี 1000 ปี แล้วรุมทึ้งแย่งอาหารกันเพราะสิงโตยังไงก็คือสิงโตวันยังค่ำ คำถามง่ายๆ ในใจเราวันนี้ คือ เราเลือกที่จะเป็นอะไร จะยืนยังไงในสังคมและเราจะทำอะไรให้สังคมและส่วนรวม นอกเหนือจาก ตัวเอง ครอบครัวและพรรคพวกของตัวเองที่เรากำลังทำอยู่ ...... Hooaha!!!