วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทอทหาร - รำพึงรำพัน

ทุกวันนี้หลายคนมุ่งแต่ผลประโยชน์ของตน และ ของกลุ่มตน มองแล้วเหมือนทุกคนที่มีอำนาจ มีโอกาส ต่างถือถังมาคนละใบ พลั่วคนละอัน จากนั้นเมื่อตัวเองมีตำแหน่ง มีโอกาส ก็เริ่มจะใช้พลั่วตักผลประโยชน์เข้าถังตัวเอง ถ้าเมื่อไรเริ่มตักในสิ่งเดียวกันก็จะเอาพลั่วมาตีกัน สู้กันไม่ได้ก็เอาพวกมาตีกันต่อ สังคมทุกดูไปแล้วก็มีลักษณะนี้กัน หากเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วลูกหลานเราในวันข้างหน้าจะเหลืออะไร จะอยู่กันยังไง ในเมื่อคนที่มีโอกาส มีอำนาจในยุคนี้เลือกตักสิ่งต่างๆ ที่จะเอาไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต ไปหมดแล้ว ว่าแล้วก็รักชาตน้ำลายไหลกันต่อไป Hooaha!!!