วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จัด Basic Pistol ให้กับทาง Instructor และ นักเรียน Krav Maga สิงค์โปร์มอบประกาศนียบัตรหลังจบการฝึกและสอบผ่าน มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร Basic Pistol ที่กำหนดไว้ ให้กับ Instructor และนักเรียน Krav Maga จากสิงค์โปร์ ต้องเรียกได้ว่าประทับใจในความสามารถของแต่ละท่านเลยทีเดียว