วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทำความเข้าใจเรื่องการปลดอาวุธผู้ที่จะมาทำร้ายเรา (Disarm Technique)