วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Feedback จากชาวสิงค์โปร์ที่มาฝึก Basic Pistol กับทาง ผมและน้องๆ


Feedback จากชาวสิงค์โปร์ที่มาฝึก Basic Pistol กับทาง ผมและน้องๆ ที่มาร่วมกันทำงาน ทำให้เกิดความรู้สึกดีๆ จากการเป็นครู และการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น เราไม่จำเป็นต้องเป็นกระบี่มือหนึ่ง แต่เราเป็นผู้ให้ที่ส่งออกสิ่งต่างๆ ด้วยใจ และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เราทำงานเป็นทีมที่มีการทำงานอย่างประสานสอดคล้อง ขอบคุณ น้องๆ ที่ปรากฏให้เห็นในภาพถ่ายและไม่เห็นในภาพถ่าย ทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ร่วมกันสร้างมันขึ้นมา ขอบคุณอีกครั้งที่ทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานกันต่อไป Hooaha!!!
 — รู้สึกมหัศจรรย์กับ รักษ์ นะ และคนอื่นๆ อีก 2 คนที่ สนามยิงปืน พัน.ร.มทบ.11