วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

เรื่องของเหรียญตราจากสงคราม

สำหรับทหารไม่ว่าชาติไหนความกล้าหาญของทหารในสนามรบคือ สิ่งที่สำคัญที่สุด และทุกชาติก็ตอบแทนทหารผู้ที่กล้าหาญเหล่านี้ด้วย เหรียญโลหะห้อยอยู่บนแถบผ้า โดยผู้ที่อยู่ร่วมในสมรภูมินั้นจะกลับมาเป็นผู้เล่าและกล่าวขาน และทุกคนก็ยอมรับในความเสียสละของผู้กล้าหาญเหล่านั้น ทหารอังกฤษนายนี้เป็นทหารอีกนายที่ได้แสดงความกล้าหาญโดยไม่ได้นึกถึงความปลอดภัยของตนเอง ซึ่งทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างยอมรับในความกล้าหาญ โดยไม่จำเป็นต้องมียศที่สูงอะไรเลย
เรื่องนี้ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาว่า มีหลายครั้งหลายที่ทหารกลับมาจากสมรถูมิ แล้วเขียนนิยายเพื่อให้ตนเองได้เป็นผู้กล้าและได้รับเหรียญตรา โดยที่ตนเองไม่ได้แสดงความกล้าหาญสิ่งใดเลย และหากินกับร่างที่ไร้วิญาณของเพื่อร่วมอาชีพ ทหารที่ไม่ได้กล้าเหล่านี้กลับมาใช้ชีวิติที่เหลืออย่างมีความสุขท่ามกลางคำสรรเสริญเยินยอ นี่คืออีกมุมของเหรียญตรา
ท้ายที่สุดผมขอสรรเสริญทหารผู้กล้าไม่ว่าเขาจะเป็นทหารชาติใด และ ขอให้ทหารที่หากินและเหยียบย่ำไปบนศพและความยากลำบากของเพื่อนร่วมอาชีพจงสำลักในเกียรติยศตราบจนกว่าจะสิ้นลม Hooaha!!!