วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

การประยุกต์ใช้ Krave Maga ในรถยนต์

ด้วยการที่ Krav Maga เป็นเทคนิคป่องกันตัว (Self Defense System) ทำให้การฝึก Krav Maga นั้นสามารถฝึกที่ไหนและฝึกกับอะไรก็ได้ในขีวิตประจำวัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ การฝึก Krav Maga กับการใช้รถยนต์ในชีวิตประจำวัน สนใจลองเข้าไปดูนะครับ