วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ Tactical Line ตอนพิเศษ 1 - ผู้หญิง ยิงปืน ( ยิงปืน )

พบกับรายการ Tactical Line ตอนพิเศษ “ผู้หญิง ยิงปืน” กับแขกรับเชิญสุภาพสตรีที่ไม่เคยจับถืออาวุธปืนมาก่อนในชีวิต ทางรายการ Tactical Line ได้เปลี่ยนแขกรับเชิญของเราให้กลายเป็น “Lady Tactical” ภายในเวลา 2 – 3 ชั่วโมง

ผู้หญิง ยิงปืน
เราเชื่อว่าหลายๆ ท่านทั้ง ผู้ญิงและผู้ชาย มักจะมีความเชื่อว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่บอบบาง ไม่สามารถทำกิจกรรมที่ต้องใช้การออกแรง หรือสมบุกสมบัน มากๆ ได้ แต่ในปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้เริ่มหายไปเพราะ มีหลายกิจกรรมที่แต่เดิมจะไม่ยินยอมให้ผู้หญิงทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ เช่น การเป็นนักบินรบ ปัจจุบันเราจะพบว่าหลายประเทศยินยอมให้ผู้หญิงสามารถปฏิบัติงานในสนามรบได้ด้วยการเป็นนักบินขับเครื่องบินรบ หรือ การเป็นทหารเหล่ารบ ที่ต้องออกไปทำหน้าที่พร้อมๆ กับผู้ชายในสนามรบ

ปัจจุบันกลับมาผู้หญิงหลายคนได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานในสนามรบและมีการปะทะเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย ล่าสุด กองทัพบกสหรัฐฯ กำลังทำการประเมินการรับทหารหญิงเข้าเรียนในหลักสูตร Ranger หรือ ที่เรียกว่าหลักสูตรจู่โจมในบ้านเรา หลักสูตรนี้คือหลักสูตรสำหรับการเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็ก ที่ไม่เคยให้ผู้หญิงเข้าทำการฝึก เพราะต้องใช้ทั้งความพร้อมทางร่างกายและจิตใจในการเผชิญกับความยากลำบาก ผู้หญิงชุดแรกจำนวน 31 คน นายทหารชั้นสัญญาบัตร 11 คน นายทหารชั้นประทวน 20 คน กำลังถูกประเมินอยู่ในปัจจุบัน และในเดือนมกราคม 2558 นี้ กองทัพบกสหรัฐฯ จะตัดสินใจให้ทหารหญิงสามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร Ranger ได้หรือไม่ ซึ่งคงต้องติดตามรับฟังข่าวสารกันต่อไป

การที่ผู้หญิงได้ก้าวมาทำในสิ่งต่างๆ ที่ท้าทายมากขึ้น ทำให้เราซึ่งเคยมีความเชื่อกันในอดีต ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่บอบบางไม่สมบุกสมบัน จะต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง รายการ Tactical Line จึงได้เชิญแขกรับเชิญที่เป็นสุภาพสตรี 2 ท่าน เพื่อมาทดสอบว่า ผู้หญิงที่เราเชื่อกันว่าบอบบางและไม่เคยยิงปืนมาก่อนนั้นจะสามารถยิงปืนได้หรือไม่

รายการ Tactical Line ได้ทำตอนพิเศษออกมาโดยให้แขกรับเชิญของเราที่เป็นสภาพสตรีทั้ง สองท่าน ทดลองยิงปืนในท่าต่างๆ โดยเริ่มจากปืนยาว ที่มีกระสุนขนาดเล็ก คือ ขนาด .22 LR ยิงด้วยปืน CMMG ลำกล้องยาว 16 นิ้ว ที่มีรูปร่างหน้าตา (Platform) เป็นตระกลู AR15 หรือที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยในชื่อปืน M16 แต่ลำกล้องยาว 20 นิ้ว ส่วนรูปลักษณะที่นำมาทดสอบลำกล้อง 16 นิ้ว จะรู้จักในชื่อ M4 Carbine

ในการทดสอบนี้ จะแบ่งการทดสอบออกเป็น 5 สถานี ดังนี้
1) การยิงจากท่านอนยิง : การนอนยิง เป็นท่าทางการยิงที่มีความมั่นคง ผู้ยิงสามารถจัดศูนย์ จัดภาพเล็ง เดินไกลั่นไกและเล็งตามได้อย่างมั่นคงสม่ำเสมอ จึงเป็นท่าทางการยิงที่เหมาะสำหรับนำมาใช้ฝึกผู้ยิงที่เริ่มฝึกยิง หรือ ผู้ที่ต้องการยิงอย่างแม่นยำ ซึ่งแขกรับเชิญฯ ของเราเริ่มฝึกทำการยิงจากท่านอนยิงนี้

2) การยิงจากท่ายืนยิงหลังที่กำบัง : หลังจากฝึกยิงจากท่านอนยิงจนเริ่มมีความคุ้นเคย ก็จะให้แขกรับเชิญฯ ของเราทำการยิงหลังที่กำบัง ในท่านี้จะเริ่มจากการยืนโน้มตัวไปข้างหน้า ยื่นมือที่ไม่ถนัดวางไว้บนที่กำบังเพื่อรับน้ำหนักตัว จากนั้นให้กางหัวแม่มือออกนำปืนวางบนง่ามมือ จากนั้นจัดท่าทางให้มั่นคง นำพานท้ายเข้าร่องไหล่แก้มแนบกับพานท้าย สายตาเล็งไปยังเป้าหมาย เมื่อจัดศูนย์ได้ และ จัดภาพเล็งได้ ก็ทำการเดินไกลั่นไก และเล็งตามได้อย่างมั่นคง ในท่านี้จะใช้น้ำหนักตัวของผู้ยิงที่โน้มไปข้างหน้าทำท่ายิงมีลักษณะที่มั่นคงมากขึ้น

3) การคุกเข่ายิงหลังที่กำบัง : เมื่อแขกรับเชิญทำการฝึกยิงจากท่ายืนยิงหลังที่กำบังแล้ว ท่าทางการยิงต่อมาคือ การคุกเข่ายิงหลังที่กำบัง ท่านี้สามารถยิงได้จากการคุกเข่าสองขา หรือ คุกเข่าโดยนำเข่าข้างถนัดวางลงกับพื้นเข่าอีกข้างตั้งฉากกับพื้น เมื่อจัดท่าทางได้ก็นลำกล้องปืนพาดไปกับที่กำบัง นำพานท้ายเข้าร่องไหล่ เมื่อผู้ยิงพร้อมก็จะทำการจัดศูนย์ และ จัดภาพเล็ง เมื่อทำการเดินไกลั่นไก การเล็งตามจะทำได้อย่างมั่นคง สามารถทำการยิงต่อเป้าหมายอื่นๆ ที่ผู้ยิงตรวจการณ์พบ การยิงในท่านี้หากใช้ประกอบกับสายสะพายปืนก็จะทำให้ท่าทางการยิงในลักษณะนี้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

4) การยืนยิงและคุกเข่ายิง : ท่าทางการยิงของแขกรับเชิญฯ ต่อมาคือ การยืนยิง และ การคุกเข่าจากท่ายืนยิง โดยท่ายืนยิงที่ใช้ในการฝึกครั้งนี้คือการยืนยิงในลักษณะที่เรียกว่า thumb break method ซึ่งเป็นเทคนิคการจับปืนสมัยที่นิยมสอนกันในโรงเรียนสอนการยิงปืนของ Magpul การยืนยิงในลักษณะนี้คือ กางขากว้างประมาณหัวไหล่ของผู้ยิง โดยมีทิศทางตั้งฉากกับทิศทางที่ต้องการยิง ยืดมือที่ไม่ถนัดออกไปข้างหน้า ให้เกือบสุดให้นิ้วโป้งชี้ไปยังเป้าหมายนิ้วที่เหลือกำรอบลำกล้องปืน ส่วนมือที่ถนัดจับไปที่ด้ามปืน นิ้วพาดไปตามโกร่งไกปืน นำพานท้ายเข้าร่องไหล่ ใช้มือที่ไม่ถนัดจับลำกล้องดึงเข้าหาตัว การทำในลักษณะนี้จะทำให้การจับถือปืนมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้ยิงพร้อมก็จะทำการจัดศูนย์ และ จัดภาพเล็ง เมื่อทำการเดินไกลั่นไก การเล็งตามจะทำได้อย่างมั่นคง เมื่อผู้ยิงมีความคุ้นเคย แบบฝึกต่อไปคือ ให้ผู้ยิงทำการยิงจากท่ายืนยิงแล้วทำการคุกเข่ายิงไปยังเป้าหมาย ตามที่ได้ฝึกไปก่อนหน้านี้

5) การเคลื่อนที่แล้วไปหยุดยิงในท่าที่ฝึกมาโดยจับเวลา : การฝึกในสถานนีสุดท้ายคือ การนำท่าที่ได้ทำการฝึกไปแล้วมาประกอบเป็นสถานการณ์โดยเริ่มจับเวลาจากท่านอนยิงที่ 25 เมตร เมื่อยิงโดนเป้าหมายก็จะเคลื่อนที่ไปยืนยิงหลังที่กำบังระยะ 15 เมตร เมื่อยิงโดนเป้าหมาย ก็จะวิ่งไปคุกเข่ายิงหลังที่กำบังที่ระยะ 10 เมตร เมื่อยิงโดนเป้าหมาย ก็จะยุติการจับเวลา โดยการจับเวลาจะเป็นการฝึกให้ผู้ยิงมีความกดดันในการจัดศูนย์ การจัดภาพเล็ง การเดินไกลั่นไก และการตรวจการณ์ภัยคุกคาม

ผลการฝึกโดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง พบว่าแขกรับเชิญฯ สามารถทำการยิงปืนได้อยู่ในระดับที่ดี ผู้ยิงสามารถจัดศูนย์ จัดภาพเล็ง การเดินไกลั่นไกสามารถยิงต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็ว มีการเล็งตามทำให้การย้ายเป้าหมายเพื่อทำการยิงเป้าหมายเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทางรายการได้คำตอบว่าไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เคยยิงปืนมาก่อนหรือไม่ก็ตาม เราเชื่อว่า “เมื่อเรายิงได้ สุภาพสตรีที่เป็นแขกรับเชิญในรายการยิงได้ คุณก็ยิงได้”