วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ Tactical Line ตอนที่ 3 - การจับถืออาวุธปืน ( ยิงปืน )

พื้นฐานการยิงปืนที่สำคัญคือ หลักการพื้นฐานในการยิงปืนพก 7 ประการ ในตอนนี้จะเป็น หลักพื้นฐานสำคัญในการยิงปืนคือ การจับถืออาวุธปืน