วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

แนะนำรายการ Tactical Line

Tactical Line เป็นรายการนำเสนอความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิต ของคนที่ชี่นชอบแนวแทคติคอล และคนที่ต้องการเตรียมตนเองให้พร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเตรียมพร้อมเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด การยิงปืนเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองและครอบครัว การดำรงชีพในสภาวะวิกฤต และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
ใน Tactical Line จะช่วยให้การใช้ชีวิตแนวแทคติคอล เป็นเรื่องง่าย ไม่ยาก ไม่เป็นศาสตร์ลึกลับ ยากที่จะเข้าถึง เหมือนกับ motto ของรายการคือ "ถ้าเราทำได้ คุณก็ทำได้"