วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

ความน่าสนใจของ Krav Maga คือการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังที่ผมเคยได้กล่าวถึงการใช้ Krav Maga ในการป้องกันตัว กรณี ไปกดเงินที่ตู้ ATM และ ภัยที่เกิดขึ้นในรถหรือขณะกำลังขึ้นรถหรือลงจากรถ ซึ่งในต่างประเทศจะมีการฝึกในลักษณะนี้เยอะ วันนี้ผมจะนำ clip มาฝากเรื่องการฝึกประยุกต์ใช้ Krav Maga ในการป้องกันตัวในสถานบันเทิง หรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Bar Fight มาให้หลายๆ ท่านได้เห็นภาพ และเห็นประโยชน์และประสิทธิภาพของ Krav Maga มากขึ้น

http://youtu.be/EAPn07mb7rs