วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

การประยุกต์ใช้ Krav Maga ในการป้องกันตัวขณะกด ATM


หลายท่านมักสงสัยว่าทำไมผมถึงสนใจ Krav Maga ผมให้คำอธิบายง่ายๆ ว่า Krav Maga เป็นเทคนิคป้องกันตัวที่เป็น Hybrid System ผสมผสานทุกอย่างจากทุกศิลปป้องกันตัว ที่สำคัญ Krav Maga มีการพัฒนาให้ทันสมัยสอดคล้องกับภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคม คนที่ฝึก Krav Maga เมื่อ10-20 ปีที่แล้ว แล้วไม่ update ก็จะแก้ปัญหาภัยที่เกิดขึ้นต่างกัน และมีความเป็นไปได้ว่ามีประสิทธิภาพน้อยกว่าคนที่ฝึกในปัจจุบัน ทำให้ Krav Maga เหมือน Software ที่ต้อง update เสมอใน Clip. นี้เป็นตัวอย่างของ Krav Maga ที่นำมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน คือภัยขณะเดินทางมากดเงินที่ตู้ ATM

ปล.เทคนิคใน Clip หลายเทคนิคยังไม่ดีเพราะเป็นผู้เริ่มฝึกใหม่เช่น การแย่งปืนที่เสี่ยงและมีอันตราย แต่เราจะเห็นถึงการใช้ Krav Maga ในชีวิตประจำวันครับ