วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ Tactical Line ตอนที่ 5 - การตรวจสอบตาข้างที่ถนัด เพื่อการยิงปืนที่แม่นยำยิ่งขึ้น ( ยิงปืน )

การจัดศูนย์และการจัดภาพเล็ง นั้นเป็นหลักพื้นฐานในการยิงปืน ที่สำคัญ หลายคนอาจประสบปัญหาในการจัดศูนย์ และ จัดภาพเล็ง ทำให้การยิงปืนมีกลุ่มที่คลาดเคลื่อน รายการ Tactical Line ตอนนี้เป็นตอนที่ทำให้เราทราบถึงตาที่ถนัดของเรา