วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

Centaur Tactical ทำการประเมินการใช้อาวุธ ของ Operators ชุดหนึ่ง

Centaur Tactical ทำการประเมินการใช้อาวุธ ของ Operators ชุดหนึ่ง
กิจกรรมการทดลองประเมินขีดความสามารถในการใช้อาวุธปืนสำหรับ Operators ทีมหนึ่ง โดย Centaur Tactical Team ซึ่งทดลองนำมาตรฐาน ที่มีใช้งานในต่างประเทศ มาเป็นแบบในการประเมิน ผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจ
ถ่ายภาพโดย น้องรักษ์