วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

ทำไมผมถึงสนใจและฝึก Krav Maga

ทำไมผมถึงสนใจและฝึก Krav Maga คำตอบง่ายที่ผมสามารถตอบทุกๆ คนที่ผมคือ ผมสนใจที่ Krav Maga เป็นเทคนิคป้องกันตัว (Self Defense Technique) ไม่ใช่ศิลปป้องกันตัว (Martial Art) โดยเทคนิคที่ว่านี้ สามารถเรียนรู้ได้เร็วและนำไปใช้ให้มีประสิทธิภาพในการเผชิญภัยคุกคามต่างๆ ตัวอย่างง่ายๆ ในการเรียน Krav Maga ครั้งแรกนั้น ผู้ที่เข้ารับการฝึกถ้าเจอบทเรียนที่สอนเทคนิคในการเผชิญกับการที่มีคนใช้มีดจี้เพื่อข่มขู่เรา ถ้าเราไม่เคยฝึกอะไรมาก่อนเลย เราก็สามารถใช้เทคนิคนั้นในการป้องกันตัวเราเมื่อเจอสถานการณ์จริงได้เลย ส่วนจะทำได้ดีแค่ไหนอยู่ที่เราสนใจในการฝึกซ้อมบ่อยแค่ไหน

ด้วยความที่ Krav Maga เป็นเทคนิคป้องกันตัวที่มีลักษณะเป็น Hybrid System ที่รวบรวมจุดแข็งของศิลปป้องกันตัวหลายแขนงมาประยุกต์และรวบรวมเป็น Krav Maga นอกจากนี้ยังเป็นเทคนิคป้องกันตัวที่เกิดขึ้นมาในยุคที่มีปืนใช้กัน ทำให้ Krav Maga ผสมผสานกับการใช้อาวุธปืนทั้งปืนพกและปืนยาวได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีการมีการปรับปรุงเทคนิคต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

Krav Maga เกิดขึ้นมาจากการต่อสู้บนถนน เราจะพบว่า ระบบของ Krav Maga สามารถเผิชญกับภัยคุกคามที่มาจากคนที่มากกว่าหนึ่งคน ทำให้ปรัชญาของ Krav Maga กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจ

วันนี้หากหลายท่าน อยากจะเข้าใจในความเป็น Krav Maga มากขึ้น ผมอยากให้หลายท่านได้ดู Clip ข้างล่าง แล้วท่านจะเข้าใจว่า การปกป้องต้วเอง คนที่เรารัก และสมาชิกอื่นๆ ในสังคม เป็นสิ่งที่เราต้องทำ และเมื่อเราต้องทำแล้ว คำตอบคือ Krav Maga นั่นก็คือ แนวทางหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว Hooaha!!!!